Wycieczki samochodowe

Proponujemy m.in:

  • Trasa zamków
  • Trasa zabytków sakralnych
  • Trasa techniki
  • Trasa krzyży pokutnych (wschodnia)
  • Trasa krzyży pokutnych (zachodnia)
  • Trasa dawnych rezydencji
  • Szlak Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich