Partnerzy

Partnerzy - 107_1.jpg "STOWARZYSZENIE U SASIADA"
Grodziszcze 6
58-112 Świdnica
e-mail: inkubator.usasiada@gmail.com
https://inkubatorusasiada.wixsite.com/my-site

Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Grodziszczu

Stowarzyszenie „u Sąsiada” ze środków Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” uruchomiło Inkubator przetwórstwa rolno-spożywczego zlokalizowany w Grodziszczu.

Powstały inkubator pozwala na prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej oraz doradczej z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii.

Lokalni rolnicy, małe firmy i osoby oraz organizacje zainteresowane tego typu działalnością będą mogły skorzystać z inkubatora wynajmując pomieszczenia i linie technologiczne przetwórni w celu wyrobu własnych produktów. W pomieszczeniach Inkubatora można również prowadzić szkolenia. W celu skorzystania z pomieszczeń należy wcześniej umówić się za pomocą poczty email.

Posiadamy urządzenia do:
  • tłocznia soków
  • tłocznia oleju
  • wyrobów z garmażerki
  • wyrobów piekarniczo - cukierniczych
  • przetworów owocowo warzywnych