Szlak ER-4 "Średniowiecznych Miast"

Jest to łatwy szlak biegnący drogami asfaltowymi skrajem Pogórza Kaczawskiego. Przebieg szlaku: Jawor (kościół św. Marcina z XIV w., Kościół Pokoju, wpisany na listę UNESCO, wzniesiony w latach 1654-1655, ratusz w stylu neorenesansu niderlandzkiego z lat 1895-1897 z wieżą z XIV w., klasztor franciszkański z lat 1486-1489) – Stary Jawor – Bielowice – Słup (średniowieczny kościół, przebudowany w XVIII w., Zbiornik Słup) – Winnica (klasztor cysterski z XVIII w.) – Sichówek – Sichów – Prusice (kościół z końca XIII w., powiększony w XVI/XVII w.) – Rokitnica (kościół z poł. XV w., ruiny zamku z pocz. XV w.) – Kopacz – Złotoryja (Baszta Kowalska z poł. XIV w., kościół Narodzenia NMP z XIII-XIV w., barokowy kościół św. Jadwigi z poł. XVIII w., Muzeum Złota, Kopalnia Złota Aurelia.

Opracowano na podstawie: www.powiat-jawor.org.p